Rösta på Sverigedemokraterna även lokalt den 9 september! | Sverigedemokraterna i Österåker

Rösta på Sverigedemokraterna även lokalt den 9 september!

Den 22 augusti började förtidsröstningen, den 9 september är det äntligen valdag!
Positiva vindar blåser, samtliga hushåll i kommunen bör ha fått i sina brevlådor information om vad SD Österåker vill samt två uppsättning röstsedlar. Vill du träffa oss eller få valsedlar kan du göra det vid valstugeområdet på Storängstorget.

➡️ SD Österåker vill:
🔹 Återinföra en närpolisstation med dygnet runt bemanning
🔹 Verka för att en förbifartsled påbörjas snarast
🔹 Öka möjligheten för cyklister att pendla samt åka säkert
🔹 Verka för ett större utbud av infartsparkeringar
🔹 Bromsa jakten på ökad invånarantal och den hejdlösa expansionen
🔹 Verka för en jämbördig och lyckad skolgång för alla elever
🔹 Öka samverkan mellan näringslivet och skolan
🔹 Upprätta en e-sportcenter för ungdomarna
🔹 Ge möjlighet till ett första boende för våra ungdomar
🔹 En värdig ålderdom, god vård och omsorg av de äldre och sjuka
🔹 Ansvarsfull invandringspolitik och nej till förnyade eller tvingande avtal med Migrationsverket
🔹 Främja återvandring
🔹 Förbjuda tiggeriet
🔹 Slå vakt om vår kultur, främja vårt kulturhistoriska arv