Detta vill vi i Österåker | Sverigedemokraterna i Österåker

Detta vill vi i Österåker

Detta är frågorna som vi driver lokalt i första hand.

 

– Varsam utbyggnad av Österåker där vi värnar om kommun och
skärgårdsmiljön.

– Tryggt och trivsamt boende i generationer med fler och billigare
bostäder för unga, studenter och pensionärer.

– Förbättrad framkomlighet i trafiken för en smidigare vardag och
bättre miljö.

– Trygga skolor/förskolor för bästa möjliga start i livet. Läxhjälp bekostad
av kommunen.

– Maxtak för antal barn inom skola och barnomsorg.

– Fler sommarjobb för ungdomar i kommunen och satsningar för barn
med särskilda behov.

– Värdig ålderdom och god vård och omsorg av gamla och sjuka.

– Ökad trygghet och krafttag mot den ökande kriminaliteten och
droganvändandet samt dygnetruntbemannad polisstation.

– Aktivitetsgård för de lite äldre ungdomarna.

– Främja ett dynamiskt företagsklimat.

– Ansvarsfull invandringspolitik och nej till förnyade eller tvingande avtal
med migrationsverket.

– Folkomröstning i viktigare kommunala frågor.